gospodarka odpadami

Prowadząc zakład produkcyjny, warsztat czy sklep jesteś:
  • wytwórcą odpadów innych niż komunalne,
  • zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • zobowiązany do sporządzania sprawozdania do właściwego urzędu marszałkowskiego,
  • zmuszony do sprawdzenia czy wymagasz pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Jeżeli prowadzisz procesy odzysku odpadów lub ich unieszkodliwiania – ustawa o odpadach zobowiązuje Cię do uzgodnienia z właściwym organem ochrony środowiska procesów w jakich odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

Arbor-Tech może pomóc Państwu w realizacji wymienionych obowiązków.
emisja do powietrza
gospodarka wodno-ściekowa
sprawozdawczość
rozwiązania dla przemysłu
doradztwo