Zakład Inżynieryjno-Usługowy
ul. Lipowa 3, 44-100 Gliwice
Arbor-Tech
REGON: 365568769,
NIP: 631-229-65-97
e-mail:biuro@arbor-tech.pl
ochrona środowiska
Katarzyna Witkowska, tel. 668-620-980

przenośniki taśmowe
Krzysztof Witkowski, tel. 501-269-058