doradztwo

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja działalność zobowiązuje cię do sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska oraz posiadania określonych decyzji administracyjnych Arbor-Tech jest właśnie od tego, aby wskazać ci obowiązki, wynikające z aktualnych przepisów prawa.

Dla Twojej firmy wykonamy audyt środowiskowy, który określi czy i kiedy należy wywiązać się z nałożonych obowiązków. Jeżeli zdecydujesz się na dalszą i stałą współpracę przygotujemy Twoją firmę do zadań nałożonych przez Ustawodawcę. Pomożemy także w ewentualnej kontroli ze strony Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz w wywiązaniu się z zarządzeń pokontrolnych.

Jeżeli planujesz dopiero Swoją działalność, to pomożemy Ci określić, jakie postępowanie w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko musisz przejść przed uzyskaniem pozwolenia na budowę np. hali produkcyjnej.
emisja do powietrza
gospodarka wodno-ściekowa
gospodarka odpadami
sprawozdawczość
rozwiązania dla przemysłu